Het Burgerweeshuis Amersfoort

Aanvragen moeten via het aanvraagformulier  op de website worden ingediend, ivm. aanvraagnummers en de inhoudelijke vragen waar ons fonds graag antwoord op wil. Particulieren kunnen geen aanvraag indienen, dat dient altijd te gebeuren via een intermediair die contact heeft en onderhoud met het gezin. Vaak is die intermediair werkzaam bij een hulpverlenende organisatie.

In de aanvraag moet een goed beschrijving worden gegeven van de knelsituatie van het kind. De financiële en sociale noden van moeder beschrijven is niet voldoende, soms hebben kinderen daar helemaal geen last van. Het Burgerweeshuis Amersfoort is er, gebaseerd  op een eeuwenoude voorgeschiedenis, voor het Amersfoortse kind in nood.
vooraf informatie kan schriftelijk worden gevraagd bij de administrateur:
Joost Gruijters – financiële zaken
Anja Bakker – administratieve zaken

Postadres:
Postbus 1580
3800 BN Amersfoort

E-mail info@burgerweeshuis-amersfoort.nl
Tel. 033-2452037