Het Burgerweeshuis Amersfoort

catherinasomersprijs2De stichting het Burgerweeshuis te Amersfoort verleent financiële hulp aan Amersfoortse wezen of jongeren uit onvolledige gezinnen ter bevordering van hun lichamelijke, geestelijk, cultureel en/of maatschappelijk welzijn.

 Doelstelling van de stichting is in hoofdlijnen:

– het verlenen van financiële hulp aan Amersfoortse kinderen of jongeren t/m 18 jaar uit onvolledige gezinnen ter bevordering van hun lichamelijke, geestelijk, cultureel en/of maatschappelijk welzijn;
– bij hoge uitzondering verlenen van financiële hulp aan projecten van instellingen voor jongeren in een achterstandssituatie;

 N.B. Er wordt géén financiële hulp verleend, waar dit krachtens wettelijke bepalingen door de overheid of een instelling met een publieke taak kan geschieden.

De financiële gegevens van het Burgerweeshuis – Amersfoort bekijken: klik hier voor staat van baten en lasten 2013 , 2014 en 2015

Het is mogelijk een donatie te doen aan het Burgerweeshuis; meer informatie klik hier.

Voor het doen van een kansrijke aanvraag is belangrijk dat de aanvragen de criteria heeft gelezen en een gedegen analyse van de probleemsituatie meestuurt bij de aanvraag. Alleen een financieel probleem binnen een gezin is geen motief voor opname van een kind in ons bestand. Onzorgvuldige aanvragen leveren ernstige vertragingen op in de toekenningsprocedure. Het bestuur vergadert immers slechts 6 x per jaar.

 Achtergrond van de stichting:
In 1550 werd het Burgerweeshuis in Amersfoort opgericht ten behoeve van de opvang van weeskinderen. Tot 1932 heeft de stichting een weeshuis geëxploiteerd (voor het overgrote deel van de tijd in het voormalige klooster de Mariënhof). Na de sluiting van het weeshuis worden de revenuen van het kapitaal van de stichting gebruikt om de maatschappelijke functie onder doelstelling te kunnen vervullen.

Meer weten over de bestuursleden / Regenten en regentessen: klik hier 

Het secretariaat wordt verzorgd door : J.Gruijters – A.Bakker    Postbus 1580 3800 BN Amersfoort  e-mail: info@burgerweeshuis-amersfoort.nl   telefoon: 033-2452037

kvk nr eemland 41188383