Stichting Het Burgerweeshuis:

  • helpt kinderen van 3 tot 18 jaar uit eenoudergezinnen die opgroeien in armoedesituaties en in hun ontwikkeling worden bedreigd
  • verleent financiĆ«le steun als het gezin moet rondkomen op of onder bijstandsniveau
  • springt bij als overheid of publieke instellingen niet kunnen helpen
  • geeft kinderen op vastgestelde momenten in het jaar vakantiegeld, kleedgeld, verjaardaggeld en een eindejaarbijdrage.

Wij helpen jaarlijks zo’n 150 kinderen

Onze werkwijze in het kort:

  • Professionele hulpverleners kunnen een aanvraag doen via deze website.
  • Het bestuur behandelt de aanvraag, een bestuurslid brengt advies uit na een huisbezoek bij het gezin.
  • Bij positief besluit: opname is voor maximaal vijf jaar of tot het moment dat het kind 18 jaar is geworden.
Lees eerst onze criteria om te kijken of wij u kunnen helpen.

Als u onze criteria heeft doorgelezen, kunt u een aanvraag indienen.

Geef toestemming informatie te delen met de gemeente Amersfoort.

De doelstelling:

Stichting Het Burgerweeshuis te Amersfoort verleent financiƫle hulp aan Amersfoortse wezen of jongeren uit onvolledige gezinnen ter bevordering van hun lichamelijk, geestelijk, cultureel en/of maatschappelijk welzijn.

Contact

Stichting het Burgerweeshuis Amersfoort
Postbus 1580
3800 BN Amersfoort
T 06-30409578
E info@burgerweeshuis-amersfoort.nl

Sinds 1550 actief voor kinderen in achterstandssituaties