De afgelopen tijd heeft Stichting het Burgerweeshuis zich in de media gemeld omdat we het financieel niet helemaal redden; steeds meer kinderen krijgen onze steun, ons budget staat onder druk.
We ontvingen de afgelopen tijd via verschillende kanten support; spontane stortingen van privépersonen op ons banknummer, de diaconie die  ons centraal stelde in haar najaarscollecte, afspraken om het komende jaar of de komende jaren ondersteuning te gaan krijgen..
We zijn  erg blij met alle steun. Veel mensen melden ons zeer te waarderen in het werk wat we doen en hoe we het doen. Dank!