Ondersteuning Burgerweeshuis tijdens de coronacrisis

Nederland kampt met alle problemen door het Corona-virus. We moeten zoveel mogelijk thuis blijven, maar de ondersteuning van Het Burgerweeshuis gaat door, ondanks de Corona-maatregelen. Bent u een éénoudergezin, waarvan de kinderen in de knel komen door (financiële)...

De vakanties zijn langzamerhand weer achter de rug,  Dankzij veel steun van sponsors en fondsen hebben we 36 gezinnen, ruim 100 kinderen, een week in een huisje op één van de parken van RCN kunnen aanbieden. Er zijn fietsen en skelters gehuurd, er is gezwommen en...

2018 Catharina Soomersprijs

Elke drie jaar kunnen organisaties een aanvraag indienen.Naamgever van de prijs is de oprichtster van het Burgerweeshuis Amersfoort , dat deed ze in 1550, De winnaar 2018 is Bouw de ABC stad, een project, waarbij 3 buurtscholen leerlingen samen een stad laten bouwen,...

Burgerweeshuis ontvangt steun

De afgelopen tijd heeft Stichting het Burgerweeshuis zich in de media gemeld omdat we het financieel niet helemaal redden; steeds meer kinderen krijgen onze steun, ons budget staat onder druk. We ontvingen de afgelopen tijd via verschillende kanten support; spontane...

Nieuwe website

De nieuwe website is gemaakt door ISI media- Eric van den Berg. Hartelijke dank!

vakanties in 2019: Dankzij giften van vele organisaties zijn we dit jaar in staat om in ieder geval 36 gezinnen met bijna 100 personen een vakantie aan te bieden. Een paar van de reacties die we terugkrijgen
* even op adem gekomen!
* het was in een woord “geweldig”
* dank, dank dank.