Bestuur en regenten

Dhr. mr. A. Veldhuizen (voorzitter)

Dhr. ir. G.W. van Hoogevest (vice-voorzitter en penningmeester)

Mevr. drs. C.E.J. de Neef (secretaris)

Mevr. drs. H.F.M. Bode

Mevr. drs. R. Bouma

Mevr. F. Buys

Mevr. D. van Dijk

Dhr. A.A. Dorrestein

Mevr. drs. G. Hartveld

Dhr. ing. H.J. Karrenbelt

Dhr. J.C. Kodde

Vacature