Het Burgerweeshuis in Amersfoort

De stichting het Burgerweeshuis te Amersfoort verleent financiële hulp aan Amersfoortse wezen of jongeren uit onvolledige gezinnen ter bevordering van hun lichamelijke, geestelijk, cultureel en/of maatschappelijk welzijn.

Doelstelling van de stichting in hoofdlijnen

  • Wij verlenen financiële hulp aan Amersfoortse kinderen of jongeren tot 18 jaar uit onvolledige gezinnen.
  • Wij willen ermee bereiken dat ze zichzelf beter kunnen ontwikkelen
  • Bij hoge uitzondering verlenen we financiële hulp aan projecten voor jongeren in achterstandssituaties. Eens in de drie jaar kan dat via de Catharina Soomersprijs

We verlenen géén financiële hulp als dat de overheid of een publieke instelling dat kan doen.

Financiële gegevens

De financiële gegevens van het Burgerweeshuis Amersfoort staan op deze website:

Donaties

Het is mogelijk om het Burgerweeshuis te ondersteunen met uw gift. Alvast hartelijk bedankt.

Achtergrond van de stichting

In 1550 werd het Burgerweeshuis in Amersfoort opgericht ten behoeve van de opvang van weeskinderen. Tot 1932 heeft de stichting een weeshuis geëxploiteerd (voor het overgrote deel van de tijd in het voormalige klooster de Mariënhof). Na de sluiting van het weeshuis worden de revenuen van het kapitaal van de stichting gebruikt om de maatschappelijke functie onder doelstelling te kunnen vervullen.

 Meer weten over de bestuursleden / Regenten en regentessen

Het secretariaat wordt verzorgd door:
B.Verheij mbt financiën  en  
A.Bakker mbt aanvragen en bestuursondersteuning
Postbus 1580 3800 BN Amersfoort
E info@burgerweeshuis-amersfoort.nl
T 06-30409578

KvK Eemland nr. 41188383

Steun

Het werk van de Stichting Het Burgerweeshuis wordt in 2020 ondersteund door medewerking van de volgende organisaties:

 

  • Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp
  • K.F. Hein Fonds
  • Stichting Elise Mathilde Fonds
  • Stichting Armoedefonds